633/2013

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) liitteet 1, 2, 3, 6, 7, 8 ja 9, sellaisina kuin niistä on liite 1 asetuksessa 95/2012 ja liitteet 3, 6, 7, 8 ja 9 asetuksessa 168/2013, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Liite 1

Paikalliskorotusten perusarvot

Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1—3) 34 800
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4—6) 34 400
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto) 25 800
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 21 000
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies 18 500
Avustaja, hallinnollinen avustaja, III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 16 200
Osastosihteeri, IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies 13 500
Muut 12 500

Liite 2

Virkanimikkeiden rinnastukset

Sovellettava virkanimike Virkanimike
Ulkoasiainneuvos Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja
Lähetystöneuvos Apulaispääsihteeri, atk-päällikkö, erikoistutkija, kaupallinen neuvos, kehityspolitiikan neuvonantaja, koulutuspäällikkö, lainsäädäntöneuvos, laskentapäällikkö, puolustuspolitiikan erityisasiantuntija, pääsihteeri, taloussihteeri, tietotekniikkapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ylitarkastaja
Ulkoasiainsihteeri Informaatikko, kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, ylikielenkääntäjä, ylireviisori
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Kamreeri, reviisori
Hallinnollinen avustaja Aluetiedottaja, arkistonhoitaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteeri, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari
Osastosihteeri Arkistosihteeri, EU-neuvoja, kirjastoamanuenssi, kurssisihteeri, projektiavustaja
Toimistosihteeri Kirjanpitäjä. kirjaaja, puhelunvälittäjä, verkkosihteeri, viestityssihteeri

Liite 3

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.9.2013 LUKIEN
Asemapaikka Kerroin
Moskova 1,450
Oslo Tokio 1,400
Bern Geneve Kööpenhamina 1,300
Abuja Peking 1,250
Canberra Petroskoi Pietari Shanghai Soul 1,200
Hongkong Pariisi Ramallah Singapore Tel Aviv Tukholma 1,150
Berliini Kabul New York 1,100
Bogota Bryssel Dublin Los Angeles Luxemburg Maputo Ottawa Reykjavik Rooma Strasbourg Wien 1,050
Ateena Beirut Brasília Buenos Aires Haag Jakarta Lontoo Madrid Washington 1,000
Ankara Lima Lissabon Nikosia Santiago de Chile Zagreb 0,950
Addis Abeba Astana Bangkok Bratislava Dar es Salaam Kiova Ljubljana Murmansk Riika Sofia Tallinna Yangon 0,900
Abu Dhabi Bagdad Belgrad Budapest Bukarest Kuala Lumpur Lusaka Praha Varsova Vilna 0,850
Alger Hanoi Minsk Nairobi Pristina Rabat Riad 0,800
Kairo Managua Mexico New Delhi Tunis 0,750
Kathmandu Pretoria 0,700
Teheran Windhoek 0,650
Damaskos 0,600

Liite 6

Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit

Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:

Muuttokorvaus € reittiryhmittäin
Muutto-oikeus m3 A B C D E F
60 - 7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320
55 - 59 6 903 9 703 11 152 12 787 15 328 17 181
50 - 54 6 438 9 030 10 376 11 908 14 293 16 043
45 - 49 5 972 8 358 9 600 11 028 13 258 14 904
40 - 44 5 506 7 685 8 823 10 148 12 223 13 766
35 - 39 5 040 7 012 8 047 9 268 11 188 12 627
30 - 34 4 575 6 339 7 271 8 389 10 153 11 489
25 - 29 4 109 5 667 6 495 7 509 9 118 10 350
20 - 24 3 643 4 994 5 718 6 629 8 083 9 212
15 - 19 3 177 4 321 4 632 5 749 7 048 8 073
10 - 14 2 712 3 648 4 166 4 870 6 013 6 935
5 - 9 1 967 2 665 3 131 3 679 4 668 5 486

Muuttoreitit

Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset
Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A
Kööpenhamina, Oslo, Petroskoi, Pietari, Vilna B
Belgrad, Berliini, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb C
Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskos, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, Lontoo, Madrid, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Yangon D
Abuja, Addis Abeba, Astana, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington, Windhoek E
Brasília, Bogota, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile F
Pohjoismaat ja Baltian maat (Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pietari B Kööpenhamina, Oslo, Vilna ->Helsinki B
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Välimeri C Baltian maat -> Murmansk, Moskova ja Petroskoi C Baltian maat -> Kiova B Riika, Tallinna-> Minsk B Vilna -> Minsk A Pohjoismaat ja Baltian maat -> Ankara D
Aasia, Australia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka D Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Kiova, Minsk, Moskova, Murmansk, Petroskoi D Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Australia E Pohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, Tokio E
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Reykjavik Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri E
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Los Angeles, Pohjois-Afrikka F
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A
alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat B Bratislava, Budapest, Praha, Varsova, Wien -> Dublin ja Lontoo C Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Ankara C Dublin ja Lontoo -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki C
Helsinki, Pohjois-Afrikka, Välimeri C Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D
Aasia, Australia, Lähi-itä, Venäjä (Moskova, Petroskoi, Pietari), Ukraina ja Valko-Venäjä D Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio E Varsova -> Moskova, Petroskoi, Pietari, Ukraina ja Valko-Venäjä C
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik E Varsova -> Murmansk D
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) alueen sisäiset (> 500 km), Pohjois-Afrikka B
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat C Ateena, Nikosia, Rooma -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki B
Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Kiova, Minsk, Moskova, Petroskoi, Pietari D Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio E Ateena, Nikosia, Rooma, -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Pohjois-Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) A
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa B Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Dublin, Lontoo C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Keski- ja Länsi-Eurooppa C
Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Pohjois-Afrikka, Välimeri C Pristina -> Helsinki D Ankara -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Ateena, Nikosia, Rooma B
Aasia, Australia, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Kabul, Soul, Tokio, Murmansk  E Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) alueen sisällä, Välimeri B
Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki C
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kairo -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv B
Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E
Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik F
Lähi-itä (Abu Dhabi, Beirut, Damaskos, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) alueen sisällä C Damaskos -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv -> Ateena, Nikosia, Rooma, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki C Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E Lähi-itä -> Kabul, New Delhi D
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, F
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) alueen sisällä C
Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Välimeri D
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat E
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Aasia (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon) alueen sisällä C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon -> Astana, Kabul, Katmandu, New Delhi D
Afrikka, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Kabul, Soul, Tokio -> Pohjoismaat ja Baltian maat, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki E
Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E Kabul -> Keski- ja Etelä-Amerikka F Kabul, New Delhi -> Lähi-itä D
Reykjavik F
Australia (Canberra) alueen sisällä A
Aasia, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Australia -> Kööpenhamina, Oslo, Tukholma E
Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E
Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) alueen sisällä C New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D
Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri E Los Angeles -> Aasia, Australia D Pohjois-Amerikka -> Managua, Mexico D Los Angeles-> Reykjavik, Pohjois-Afrikka F
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Keski- ja Etelä- Amerikka (Brasília, Bogota, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) Etelä-Amerikan sisällä C
Keski-Amerikan sisällä C
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan D
Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka E Managua, Mexico -> Pohjois-Amerikka D Keski- ja Etelä-Amerikka -> Kabul F
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri F
Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk) Venäjän sisällä A Moskova -> Murmansk, Petroskoi B
Venäjä Ukraina, Valko-Venäjä B Murmansk -> Ukraina, Valko-Venäjä C
Ukraina Valko-Venäjä B
Petroskoi, Pietari  Helsinki B
Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B
Kiova, Minsk Baltian maat B Minsk -> Vilna A
Kiova, Minsk, Murmansk Helsinki C
Moskova, Murmansk, Petroskoi Baltian maat C
Moskova Helsinki D
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Kiova, Minsk Kööpenhamina, Oslo, Tukholma D
Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki D Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk -> Varsova C
Murmansk Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki, Välimeri  E Murmansk -> Varsova D
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk Aasia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Reykjavik E
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari Kiova, Minsk Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka ja Pohjois-Amerikka F

Liite 7

Edustuskorvausten yksikköhinnat

Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktail-vastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu.

Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä.

Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä 1—100 vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti:

1) 101- 200 henkilöstä 80 %

2) 201- 300 henkilöstä 60 %

3) 301 tai enemmän 40 %

Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta.

Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.

KOTIEDUSTUKSEN YKSIKKÖHINNAT 1.9.2013

Asemapaikka Lounas Brunssi, Päivällinen Buffet Vastaanotto Aamiainen,
Normaali Vaativa kevytlounas Normaali Vaativa Seisova Istuva kahvitarjoilu
Abu Dhabi 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Abuja 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Addis Abeba 34 45 25 45 56 27 39 16 8
Alger 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Ankara 37 50 27 50 62 29 43 17 9
Astana 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Ateena 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bangkok 37 50 27 50 62 29 43 17 9
Beirut 37 50 28 50 63 29 43 17 9
Belgrad 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Berliini 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Bogota 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasília 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Bratislava 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Bryssel 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Buenos Aires 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bukarest 32 43 23 43 54 25 37 15 8
Canberra 44 59 33 59 75 34 52 19 11
Damaskos 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 36 48 26 48 60 28 42 16 9
Dublin 38 51 28 51 65 30 45 17 10
Geneve 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Haag 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Hanoi 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Hongkong 43 58 32 58 74 34 51 19 11
Jakarta 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 30 40 22 40 50 24 35 14 8
Kathmandu 31 40 22 40 50 24 35 15 8
Kiova 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Kuala Lumpur 35 46 26 46 58 27 41 16 9
Kööpenhamina 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Lima 38 51 28 51 64 30 44 17 9
Lissabon 36 48 27 48 60 28 42 16 9
Ljubljana 36 48 26 48 60 28 42 16 9
Lontoo 38 51 28 51 64 29 44 17 9
Los Angeles 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Lusaka 33 44 24 44 56 26 39 16 8
Luxemburg 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Managua 30 39 21 39 49 24 34 14 7
Maputo 38 51 28 51 64 30 44 17 9
Mexico 32 43 23 43 53 25 37 15 8
Minsk 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Moskova 49 67 38 67 85 38 59 21 12
Murmansk 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Nairobi 34 45 25 45 56 26 39 16 8
New Delhi 33 44 24 44 55 26 39 16 8
New York 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Nikosia 36 49 27 49 61 29 43 17 9
Oslo 51 70 39 70 89 40 61 22 13
Ottawa 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Pariisi 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Petroskoi 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Pietari 42 57 32 57 73 33 50 19 11
Praha 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Pretoria 31 41 22 41 51 24 36 15 8
Pristina 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Rabat 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Ramallah 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Reykjavik 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Riad 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Riika 35 46 26 46 58 27 40 16 9
Rooma 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Santiago de Chile 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Shanghai 45 61 34 61 78 35 54 20 11
Singapore 43 59 33 59 74 34 51 19 11
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Soul 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Tallinna 36 47 26 47 60 28 41 16 9
Teheran 35 46 26 46 58 27 41 16 9
Tel Aviv 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Tokio 48 67 37 67 85 38 58 21 12
Tukholma 43 59 33 59 75 34 52 19 11
Tunis 30 39 22 39 49 24 34 14 7
Varsova 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Washington 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Wien 39 52 29 52 66 30 45 17 10
Vilna 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Windhoek 30 39 21 39 49 24 34 14 7
Yangon 36 49 27 47 60 29 43 17 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Liite 8

Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät

Olosuhdeluokitus:

1 2 3 4 5
New York Ottawa Reykjavik Washington Bukarest Canberra Hongkong Los Angeles Singapore Sofia Abu Dhabi Pietari Ankara Belgrad Buenos Aires Kiova Moskova Rabat Soul Tokio Kuala Lumpur Minsk Pretoria Santiago de Chile Tunis Windhoek
6 7 8 9 10
Astana Bangkok Brasília Lima Peking Petroskoi Shanghai Tel Aviv Bogota Hanoi Managua Mexico Murmansk Pristina Alger Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskos Kathmandu Teheran
11 12 13 14
Abuja Kabul

Korvausmäärät:

Olosuhdeluokka Euroa kuukaudessa
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980

Liite 9

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista

Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä
Abu Dhabi Ei kotiedustusta AED 9450 11700 13500 14850
Kotiedustus AED 10800 13500 16200 18000
Abuja Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Addis Abeba Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Alger Ei kotiedustusta DZD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus DZD
Ankara Ei kotiedustusta EUR 950 1400 1650 1750
Kotiedustus EUR 1200 1700 2000 2100
Astana Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Ateena Ei kotiedustusta EUR 1000 1300 1450 1650
Kotiedustus EUR 1250 1650 1900 2200
Bangkok Ei kotiedustusta TBH 53600 61800 72100 82400
Kotiedustus TBH 61800 72100 87550 97850
Beirut   Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Belgrad Ei kotiedustusta EUR 1250 1550 1850 2150
Kotiedustus EUR 1500 1850 2200 2550
Berliini Ei kotiedustusta EUR 1300 1600 1850 2050
Kotiedustus EUR 2000 2050 2250 2450
Bern Ei kotiedustusta CHF 1800 2200 2600 3000
Kotiedustus CHF 2200 2700 3200 3600
Bogota Ei kotiedustusta COP Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus COP
Brasília Ei kotiedustusta BRL 3900 4700 5350 6350
Kotiedustus BRL 4850 5850 6800 7800
Bryssel Ei kotiedustusta EUR 1350 1600 1750 2000
Kotiedustus EUR 1500 1750 1900 2150
Budapest Ei kotiedustusta EUR 1100 1500 1700 1900
Kotiedustus EUR 1350 1800 2100 2300
Buenos Aires Ei kotiedustusta USD 2200 2550 2800 3000
Kotiedustus USD 2650 3150 3350 3400
Bukarest Ei kotiedustusta EUR 1400 1700 1850 2050
Kotiedustus EUR 1750 2250 2400 2600
Canberra Ei kotiedustusta AUD 2700 3400 3900 4400
Kotiedustus AUD 3400 4600 5350 6150
Damaskos Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Dar es Salaam Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Dublin Ei kotiedustusta EUR 1550 2050 2450 2900
Kotiedustus EUR 2050 2550 3000 3400
Geneve Ei kotiedustusta CHF 3550 4300 4850 5350
Kotiedustus CHF 4300 5150 5800 6450
Haag Ei kotiedustusta EUR 1800 2100 2300 2800
Kotiedustus EUR 2100 2400 2600 3400
Hanoi Ei kotiedustusta USD 2300 2600 2950 3250
Kotiedustus USD 2850 3150 3450 3750
Hongkong Ei kotiedustusta HKD 44000 52800 61600 70400
Kotiedustus HKD Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Jakarta Ei kotiedustusta USD 2200 2500 2850 3150
Kotiedustus USD 2600 2950 3250 3450
Kabul Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Kairo Ei kotiedustusta EUR 1500 1800 2100 2400
Kotiedustus EUR 1800 2200 2600 3000
Kathmandu Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Kiova Ei kotiedustusta EUR 2000 2400 2700 3000
Kotiedustus EUR 2400 2900 3200 3600
Kuala Lumpur Ei kotiedustusta MYR 5500 7000 8000 9000
Kotiedustus MYR 6500 8500 9500 10500
Kööpenhamina Ei kotiedustusta DKK Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus DKK
Lima Ei kotiedustusta USD 1200 1400 1650 1850
Kotiedustus USD 1500 1750 1950 2150
Lissabon Ei kotiedustusta EUR 1500 1650 1850 2050
Kotiedustus EUR 1750 2050 2250 2550
Ljubljana Ei kotiedustusta EUR 1050 1250 1500 1700
Kotiedustus EUR 1400 1600 1900 2100
Lontoo Ei kotiedustusta GPB 2950 3400 4050 4400
Kotiedustus GPB 3700 4100 4850 5200
Los Angeles Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Lusaka Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Luxemburg Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Kotiedustus EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ei kotiedustusta EUR 1550 1800 2200 2450
Kotiedustus EUR 1900 2200 2650 2950
Managua Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Maputo Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Mexico Ei kotiedustusta USD 1900 2200 2400 2700
Kotiedustus USD 2300 2600 2900 3200
Minsk Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Moskova Ei kotiedustusta EUR 3000 3450 3750 4100
Kotiedustus EUR 4000 4300 4550 4850
Murmansk Ei kotiedustusta RUB Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus RUB
Nairobi Ei kotiedustusta KES 132000 165000 187000 209000
Kotiedustus KES 165000 198000 220000 242000
New Delhi Ei kotiedustusta INR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus INR
New York Ei kotiedustusta USD 5150 6850 8250 9350
Kotiedustus USD 5150 6850 8250 9350
Nikosia Ei kotiedustusta EUR 950 1150 1400 1700
Kotiedustus EUR Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Oslo Ei kotiedustusta NOK 16500 18700 22000 24200
Kotiedustus NOK 19800 22000 26400 28600
Ottawa Ei kotiedustusta CAD 2500 2800 3000 3300
Kotiedustus CAD 2900 3400 3800 4100
Pariisi Ei kotiedustusta EUR 2600 3100 3650 4150
Kotiedustus EUR 3400 4050 4550 5150
Peking Ei kotiedustusta CNY 16500 22000 25300 29700
Kotiedustus CNY 19800 26400 30800 35200
Petroskoi Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Pietari Ei kotiedustusta EUR 2100 2350 2550 2650
Kotiedustus EUR 2550 2750 2950 3150
Praha Ei kotiedustusta EUR 1200 1400 1600 1800
Kotiedustus EUR 1500 1700 1900 2200
Pretoria Ei kotiedustusta ZAR 10500 13650 15750 17850
Kotiedustus ZAR 13650 15750 17850 19950
Pristina Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Rabat Ei kotiedustusta MAD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus MAD
Ramallah Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Reykjavik Ei kotiedustusta ISK Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus ISK
Riad Ei kotiedustusta SAR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus SAR
Riika Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Rooma Ei kotiedustusta EUR 2250 2550 2800 3000
Kotiedustus EUR 2900 3200 3500 3700
Santiago de Chile Ei kotiedustusta CLP 720000 900000 1080000 1320000
Kotiedustus CLP 960000 1200000 1320000 1680000
Shanghai Ei kotiedustusta CNY 22000 27500 33000 38500
Kotiedustus CNY 27500 33000 39600 46200
Singapore Ei kotiedustusta SGD 6050 6600 7150 8250
Kotiedustus SGD Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Sofia Ei kotiedustusta EUR 1400 1600 1900 2100
Kotiedustus EUR 1700 1900 2250 2550
Soul Ei kotiedustusta KRW 3570000 4890000 5910000 6630000
Kotiedustus KRW 4284000 5916000 7140000 7956000
Strasbourg Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Tallinna Ei kotiedustusta EUR 1000 1350 1550 1800
Kotiedustus EUR 1250 1650 1900 2100
Teheran Ei kotiedustusta USD 2200 2700 3100 3500
Kotiedustus USD 2600 3200 3700 4200
Tel Aviv Ei kotiedustusta USD 3000 3550 4200 4650
Kotiedustus USD 3750 4400 5300 6050
Tokio Ei kotiedustusta JPY 450000 540000 612000 675000
Kotiedustus JPY 540000 675000 765000 855000
Tukholma Ei kotiedustusta SEK 16800 22050 24150 26250
Kotiedustus SEK 21000 25200 28350 31500
Tunis Ei kotiedustusta TND Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus TND
Varsova Ei kotiedustusta PLN 5500 6500 7500 8500
Kotiedustus PLN 7000 8500 9500 10500
Washington Ei kotiedustusta USD 2750 3400 3700 4000
Kotiedustus USD 3600 4100 4550 4850
Wien Ei kotiedustusta EUR 1800 2000 2250 2450
Kotiedustus EUR 2250 2450 2650 2850
Vilna Ei kotiedustusta LTL 3700 4200 4750 5250
Kotiedustus LTL 4450 5050 5700 6850
Windhoek Ei kotiedustusta NAD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus NAD
Yangon Ei kotiedustusta MMK Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus MMK
Zagreb Ei kotiedustusta EUR 1100 1500 1750 1950
Kotiedustus EUR 1500 1850 2150 2450

Jos henkilömäärä ylittää viisi henkilöä, jokainen lisähenkilö korottaa viidelle henkilölle määriteltyä enimmäismäärää 10 prosentilla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.