622/2013

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lakien voimaantulo ja soveltaminen

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013:

1) laki maakaaren muuttamisesta (96/2011);

2) laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (98/2011);

3) laki ulosottokaaren muuttamisesta (99/2011).

Avioliittolain (234/1929) 66 §:n 2 momenttia, sellaisena kuin se on laissa 97/2011, sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2013 lukien.

2 §
Soveltamista koskevat poikkeukset

Seuraaviin kiinteistön tai sen osan taikka kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden luovutuksiin sovelletaan 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain sähköistä kaupankäyntijärjestelmää koskevia säännöksiä vasta 1 päivästä maaliskuuta 2015 lukien:

1) muu luovutus kuin kauppa tai lahja;

2) kiinteistöjen yhteisen alueen tai sen määräalan taikka yhteisalueosuuden luovutus tai kiinteistön luovutus, jossa pidätetään yhteisalueosuus;

3) kiinteistön, jonka omistusoikeutta ei maakaaren (540/1995) 11 luvun 4 §:n mukaan kirjata lainhuutona, tai sen määräosan taikka määräalan luovutus.

Maakaaren 16 luvun 2 §:ssä tarkoitetun yhteiskiinnityksen vahvistamista koskevaan hakemukseen sovelletaan tämän lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain sähköistä kiinnitysjärjestelmää koskevia säännöksiä vasta 1 päivästä maaliskuuta 2015 lukien.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013.

HE 43/2013
LaVM 10/2013
EV 76/2013

  Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.