617/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (809/2008) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Ilmoitus avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä

Avoin toimittaja on velvollinen tekemään 1 momentissa mainitut ilmoitukset vähintään 21 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista, jos toimituksen aloittaminen edellyttää sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston vaihtamista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (32009L0072); EYVL L 211, 14.8.2009 s. 55

  Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Johanna Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.