615/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (222/2005) 7 §:n 4 kohta sekä

lisätään 7 §:ään uusi 5 kohta seuraavasti:

7 §
Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedot

Maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten tulee sisältää seuraavat lisätiedot:


4) eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyt muutokset, niiden perustelut sekä muutosten vaikutukset;

5) tiedot omistussuhteessa olevien yritysten kanssa suoritetuista tärkeistä liiketoimista; omistussuhteessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan perusteella konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun seitsemännen neuvoston direktiivin 83/349/ETY 41 artiklassa tarkoitettua sidosyritystä, kyseisen direktiivin 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua osakkuusyritystä ja samoille osakkeenomistajille kuuluvaa yritystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY (32009L0073); EYVL L 211, 14.8.2009 s. 94

  Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.