608/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 509/2004:

1 §

Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun ansiotulon määrä on:

1) vahinkoa kärsineen täytettyä 18 vuotta 8 250 euroa vuodessa;

2) vahinkoa kärsineen täytettyä 23 vuotta 35 980 euroa vuodessa;

3) vahinkoa kärsineen täytettyä 35 vuotta 43 910 euroa vuodessa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2013.

Tätä asetusta sovelletaan, kun korvaus ansionmenetyksestä määrätään asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta annettu valtioneuvoston asetus (268/2012).

  Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöjohtaja
Antti T. Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.