583/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen 24 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan mallioikeusasetuksen (252/1971) 24 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 620/2002, seuraavasti:

24 §

Kun rekisteriviranomaiselle on ilmoitettu mallin rekisteröinnin kumoamista kokonaan tai osittain koskevan kanteen taikka rekisteröinnin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai mallioikeuslain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Vanhempi hallitussihteeri
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.