582/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen (946/1991) 15 § seuraavasti:

15 §

Kun rekisteriviranomaiselle on tehty vaatimus piirimallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta tai ilmoitettu rekisteröinnin siirtämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä piirimallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut piirimallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tai kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä piirimallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Vanhempi hallitussihteeri
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.