581/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen (1419/1991) 19 § seuraavasti:

19 §

Kun rekisteriviranomaiselle on tehty rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus taikka ilmoitettu hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 c §:n mukaisesti tai kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Vanhempi hallitussihteeri
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.