540/2013

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen (371/1987) 2 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 462/2005, seuraavasti:

2 §

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtävänä on tutkia ja kehittää puolustusvoimien terveydenhuoltoa, kenttä- ja suojelulääkintää, palveluskelpoisuutta ja palvelusturvallisuutta sekä huolehtia niitä koskevasta koulutuksesta ja kokeilutoiminnasta sekä asevelvollisten ja palkatun henkilöstön palveluskelpoisuuden arvioinnista. Lisäksi Puolustusvoimien logistiikkalaitos toimii kansallisena ilmailulääketieteen ja sukelluslääketieteen keskuksena sekä suojelulääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon osaamiskeskuksena. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa puolustusvoimien perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa on vastaava lääkäri. Vastaava lääkäri johtaa terveydenhuollon järjestämistä puolustusvoimissa.

3 §

Puolustusvoimien terveydenhuollon toimintayksikkö on Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen kuuluva Sotilaslääketieteen keskus, joka vastaa terveydenhuollon järjestämistä koskevista tehtävistä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa.

Terveysasema on Sotilaslääketieteen keskukseen kuuluva yleislääkärijohtoinen terveydenhuollon toimipaikka varuskunnan paikallista terveydenhuoltoa varten. Puolustusvoimissa voi lisäksi olla tilapäisiä hoitopaikkoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.