519/2013

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen (1490/2007) 16 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1620/2009, seuraavasti:

16 §
Toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja palvelusarvon antamiseen

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisupseerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoihin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaava palvelusarvo säädetään puolustusvoimista annetun lain 40 §:n 1 momentissa.

Sotilaspappina tai sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvon antaa puolustusvoimain komentaja.

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina palvelevan ylentää sotilasmestariksi ja sitä vastaavan palvelusarvon antaa pääesikunnan päällikkö, ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi ylentää ja niitä vastaavan palvelusarvon antaa maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimieheksi sekä niitä alempiin sotilasarvoihin ylentää sekä niitä vastaavan palvelusarvon antaa joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

Puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön ylentää sotilasmestariksi pääesikunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi maavoimien, merivoimien tai ilmavoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpelin ja pursimiehen sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

Edellä 12 §:ssä tarkoitetun Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvon antaa Kadettikoulun, Maasotakoulun, Merisotakoulun tai Ilmasotakoulun johtaja.

Reserviin ja varareserviin kuuluvan ylentää miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin aluetoimiston päällikkö. Edellä 10 §:n 1 kohdassa ja 11 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentää joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.