491/2013

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 54 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

54 §
Kuittaus

Energiamarkkinavirasto voi päättää, että 29 §:n mukaisesti maksettavasta syöttötariffista kuitataan tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain (490/2013) nojalla suoritettavan tuulivoimamaksun erä. Energiamarkkinavirasto ilmoittaa toimitetusta kuittauksesta sähkön tuottajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

HE 55/2013
TaVM 18/2013
PuVL 7/2013
EV 84/2013

  Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.