467/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen (825/2012) 24 §:n 3–5 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 25 § seuraavasti:

25 §
Siirtymäsäännökset

Asetuksen 2–4 ja 9 §:ää, 10 §:n 1 momenttia sekä 12, 13 ja 16 §:ää ei sovelleta alukseen:

1) joka on ollut käytössä tai valmis 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sitä ennen;

2) jonka köli on laskettu 30 päivänä huhtikuuta 2013 tai sitä ennen;

3) joka on hankittu käytettynä ulkomailta 20 päivänä elokuuta 2023 tai sitä ennen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin aluksiin sovelletaan eräitä aluksen tiloja koskevia mittoja, henkilömääriä ja muita vaatimuksia seuraavasti:

1) aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 400, on vapaan korkeuden oltava asuintilojen tavanomaisilla kulku- ja oleskelualueilla vähintään 1,90 metriä ja muilla aluksilla vähintään 1,98 metriä;

2) makuuhyttien henkilömäärien on oltava liitteen 4 ja makuuhyttien lattiapinta-alojen liitteen 5 mukaisia;

3) käytävän vapaan, käsijohteiden välisen leveyden on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen:

aluksen bruttovetoisuus käytävän vapaa leveys (metriä)
65 - 399 0,65
400 - 999 0,75
1 000 - 2 999 0,85
3 000 ja yli 0,90

4) ruokailutilan lattiapinta-alan on oltava vähintään 1 neliömetri ruokailijaa kohden;

5) aluksessa, jonka bruttovetoisuus on yli 400, on oltava koneellinen ilmanvaihto ja muissa aluksissa asuintilojen ilmanvaihdon on oltava riittävä;

6) makuuhyttiin sijoitetun henkilökohtaisen vaatekaapin ja vuoteen on oltava mitoiltaan asianmukainen;

7) asuintilojen ilmaäänen eristysindeksi voi poiketa 9 §:n arvoista 3 dB, jos teknisesti luotettava selvitys osoittaa, että ilmaäänieristyksen saattaminen vaatimuksenmukaiseksi on käytännössä mahdotonta tai kohtuutonta.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen alusten asuintilat eivät täytä 2 momentin 1–4 kohdan mukaisia vaatimuksia, ei edellä mainittuja säännöksiä tarvitse soveltaa edellyttäen, että asuintilojen muuttaminen vaatimusten mukaisiksi on käytännössä mahdotonta tai kohtuutonta ja että asuintilat muutoin ovat asianmukaiset ja turvalliset käyttää.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla aluksilla ei ole saunatiloja tai pesulaa ja niiden rakentaminen alukselle on käytännössä mahdotonta tai kohtuutonta taikka jos saunomismahdollisuus ja pesulapalvelut on järjestetty jollakin muulla tavoin, ei asetuksen 17 ja 20 §:ää tarvitse soveltaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.