459/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (267/2013) 4 §, seuraavasti:

4 §
Palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen, jos liikenne on:

1) kaupunkimaista paikallisliikennettä;

2) linja-autolla tai taksilla hoidettavaa kuntarajat ylittävää liikennettä; tai

3) kunnan sisäistä kuntakeskuksen ja taajamien välistä liikennettä.

Myönnettäessä valtionavustusta 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun liikenteen järjestämiseen kyseessä on oltava alueellinen peruspalveluyhteys, joka tyydyttää eri väestöryhmien matkustustarpeita.

Valtionavustusta voidaan myöntää toimivaltaiselle viranomaiselle sen toimivaltaalueen sisäiseen liikenteeseen edellyttäen, että liikenne täyttää 1 momentin mukaiset vaatimukset. Muille kunnille valtionavustusta voidaan myöntää vain kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään liikennepalvelun hankinnasta aiheutuvia nettokustannuksia. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.