457/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Puutavaranmittauksen neuvottelukunnassa on maa- ja metsätalousministeriön määräämät puheenjohtaja sekä 11 jäsentä, joista kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsentä koskevat samat säännökset kuin jäsentä. Ministeriö määrää jäsenten keskuudesta neuvottelukunnan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan jäsenistä yksi määrätään Metsäntutkimuslaitoksen, yksi metsänomistajien järjestön, yksi puunostajien järjestön, kaksi metsäalan työn- tai urakanantajien järjestöjen, yksi metsätyöntekijöiden järjestön, yksi koneurakoitsijoiden järjestön, yksi kuorma-autoilijoiden järjestön, yksi Metsähallituksen, yksi itsenäisiä sahoja edustavan tahon ja yksi puuta pääosin energiatarkoitukseen käyttävän teollisuuden ehdottamista henkilöistä. Ehdotuksen tekevien järjestöjen on oltava kyseisten tahojen edustavimpia.

2 §

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen eroaa kesken toimikauden, ministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron neuvottelukunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle myöntää maa- ja metsätalousministeriö.

3 §

Neuvottelukunta voi nimetä itselleen yhden tai useamman sihteerin. Neuvottelukunta voi myös kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteuttamiseksi käyttää apunaan asiaryhmittäin jaostoja. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä. Neuvottelukunta voi lisäksi teettää erillisiä selvityksiä, jotka tukevat neuvottelukunnan toiminnan tavoitteita, sekä kuulla asiantuntijoita.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.