430/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain (502/1989) 2 §:n 1 ja 3 momentti sekä 3 § seuraavasti:

2 §

Päätös yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on sen säännöissä määrätty tai laissa säädetty. Päätöksessä on hyväksyttävä osuuskunnalle osuuskuntalain (421/2013) mukaisesti laaditut säännöt sekä kullekin jäsenelle tulevien osuuksien ja osakkeiden merkintähinnan määrä.


Päätöksistä laadittava pöytäkirja vastaa osuuskunnan perustamissopimusta.

3 §

Yhdistyksen jäsenellä, joka ei hyväksy osuuskunnaksi muuttamista koskevaa päätöstä, on sääntömääräyksistä riippumatta oikeus heti erota yhdistyksestä tai osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen tai osuuskunnan hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun yhdistys on muuttunut osuuskunnaksi. Osuuden ja osakkeen merkintähinnan palauttamiseen eroamisen johdosta sovelletaan osuuskuntalakia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2012
TaVM 6/2013
EV 48/2013

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.