380/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 2 §:n 10 kohta, 8 ja 24—26 §, sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksissa 1846/2009 ja 463/2010, sekä

muutetaan 5 § ja 13 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 § asetuksissa 1846/2009 ja 522/2011 sekä 13 §:n 4 momentti asetuksessa 463/2010, seuraavasti:

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklan 1 kohdan sekä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 12 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan unionin tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

13 §
Tukeen kelpaamattomat alueet

Täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (226/2013) 12 §:ssä tarkoitetut maisemapiirteet katsotaan valvonnassa tukikelpoiseksi alaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.