356/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ampumakokeesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (18/2006) 6 ja 7 § seuraavasti:

6 §
Laukaussarjojen määrä

Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa.

Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään riistahallintolain (158/2011) 33 §:n nojalla.

Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman aserikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa.

7 §
Ampuma-aseet ja patruunat

Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään.

Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhukokeessa 16 a §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Rami Sampalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.