336/2013

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002)  26 ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat, 26 § osaksi asetuksissa 894/2007 ja 234/2009 sekä 29 § asetuksissa 1119/2003 ja 894/2007, seuraavasti:

26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin 3 luvun rekisteröintikatsastusta koskevia säännöksiä. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle suoritetaan lisäksi liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.

2. Muutoskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa muutoskatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on talletettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä ajoneuvoliikennerekisteriin sekä annettava ajoneuvon katsastukseen esittäneelle muutosta vastaava rekisteröintitodistuksen I osa. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, ajoneuvoon tehdystä muutoksesta, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä on tehtävä merkintä viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan. Katsastustoimipaikan on toimitettava ajoneuvon omistajalle myös uusi rekisteröintitodistuksen II osa, jos ajoneuvon tekniset tunnistetiedot muuttuvat muutoskatsastuksessa. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan talleteta tietoa ajoneuvoliikennerekisteriin eikä tehdä merkintää rekisteröintitodistukseen.

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

1. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään.

2. Kytkentäkatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa kytkentäkatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Kytkentäkatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sekä vetoauton että perävaunun tietoihin. Katsastustoimipaikka antaa kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sisältävän rekisteröintitodistuksen I osan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, ajoneuvon kytkentäkatsastuksesta, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä on tehtävä merkintä viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

  Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.