335/2013

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 15 ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 15 § asetuksessa 235/2009, seuraavasti:

15 §
Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta, voimassaoloaika ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä, tieto merkistä sekä valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot. Lisäksi rekisteriin talletetaan tieto tyyppihyväksynnän hakijasta ja tiedot siitä, mihin tyyppihyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Yksittäishyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoluokasta, ajoneuvoryhmästä, merkistä ja mahdollisesta muusta luokituksesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot, yksittäishyväksynnän ajankohta ja voimassaoloaika, tieto yksittäishyväksynnän hakijasta ja myöntäjästä sekä tiedot siitä, mihin yksittäishyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto rekisteröintikatsastuspäivästä ja rekisteröintikatsastuksen voimassaoloajasta, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä merkistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liittyviä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja. Rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa rekisteriin talletetaan myös tieto ajoneuvon matkamittarin lukemasta katsastushetkellä. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajoneuvon mallimerkinnälle annetusta myyntinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta, uuden ajoneuvon markkinoilletulopäivä ja markkinoiltapoistumispäivä.

19 §
Määräaikais- ja valvontakatsastustiedot

Rekisteriin talletetaan määräaikais- ja valvontakatsastustietoina ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen tai ajokieltoon liittyviä tietoja sekä ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

  Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.