251/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 930/2009 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 729/2012, seuraavasti:

2 §

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueeseen kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetut valvontatehtävät

2) rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta

3) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1088/2011) 2 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi

4) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetuksi pätevyydeksi

5) sisävesiliikenteen ja siihen liittyvän ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialuetta

6) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 6 §:ssä tarkoitetut lausunnot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

  Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Marianne Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.