237/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (19/2013) 9 § ja liitteen 1 alaviitteet 10 ja 11 seuraavasti:

9 §
Ympäristöehdot

Ympäristön hoitoon liittyvistä ehdoista, joita tuen hakijan tulee noudattaa, säädetään täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (226/2013) 4 §:n 1 momentissa, 10—13 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa ja 16 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

POHJOISEN TUEN ALUEJAKO

- - - - - - - - - - - - - - -

10) Lukuun ottamatta Keimiötunturilta Tepastoon, teiden 956 ja 9562 risteykseen ja siitä edelleen Hukkakeron kautta Kittilän ja Sodankylän kuntien rajaan kulkevan rajaviivan pohjoispuoleista aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevien yhden tai useamman rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2007) tarkoittamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan sekä Tepaston kylässä Alatalo 1:44 nimisen kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot kuuluvat kokonaan P5-alueeseen.

11) Lukuun ottamatta Savukosken rajalta Pihtijoelta, Siltaharjun valtatie E75 sillan kautta Kittilän kunnan rajalle kulkevan rajaviivan pohjoispuolista aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevan yhden tai useamman kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2007) tarkoittamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan, talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot kuuluvat kokonaan P5-alueeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.