171/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 3 artiklassa tarkoitettua tukea;

2) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Tuen määräytyminen

Tuki myönnetään tuen hakijalle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2012. Tuki määräytyy markkinointivuotta 2012/2013 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella liitteen mukaisesti. Kuljetusmatka on eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.

4 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Sokerijuurikkaan kuljetustuen myöntämisestä päättää ja tuen maksaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006  2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ

Kuljetusmatka, kilometriä Tuki, euroa/tonni
enintään 5 4,13
yli 5 ja enintään 10 4,73
yli 10 ja enintään 15 5,33
yli 15 ja enintään 20 5,95
yli 20 ja enintään 25 6,59
yli 25 ja enintään 30 7,22
yli 30 ja enintään 35 7,86
yli 35 ja enintään 40 8,49
yli 40 ja enintään 45 9,07
yli 45 ja enintään 50 9,58
yli 50 ja enintään 60 10,32
yli 60 ja enintään 70 11,18
yli 70 ja enintään 80 11,94
yli 80 ja enintään 90 12,59
yli 90 ja enintään 100 13,20
yli 100 ja enintään 110 13,84
yli 110 ja enintään 120 14,44
yli 120 ja enintään 130 15,05
yli 130 ja enintään 140 15,66
yli 140 ja enintään 150 16,21
yli 150 ja enintään 160 16,61
yli 160 16,84

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.