157/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) liitteet 1-4 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/31/EU (32012D0031); EUVL L 297, 26.10.2012, s.26

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Liite 1

Taudit, joista Euroopan unionin alue halutaan pitää vapaana

Taudin tai taudinaiheuttajan nimi Taudille alttiit lajit
Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN) Kirjolohi (Onchorhynchus mykiss) ja ahven (Perca fluviatilis)
Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta Australianosteri (Ostrea angasi) ja chilenosteri (Ostrea chilensis)
Perkinsus marinus -loisen aiheuttama tartunta Tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas) ja amerikanosteri (Crassostrea virginica)
Microcytos mackini -loisen aiheuttama tartunta Tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas), amerikanosteri (Crassostrea virginica), olympiaosteri (Ostrea conchaphila) ja osteri (Ostrea edulis)
Taura-syndrooma Seuraavat katkaravut: Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris ja Penaeus vannamei
Yellowhead-tauti Seuraavat katkaravut: Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris ja P. vannamei

Liite 2

Taudit, joiden leviämistä Euroopan unionin alueella valvotaan

Taudin tai taudinaiheuttajan nimi Taudille alttiit lajit
Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti) Silli (Clupea spp.), siika (Coregonus spp.), hauki (Esox lucius), kolja (Gadus aeglefinus), tyynenmerenturska (Gadus morhua ), tyynenmerenlohet (Oncorhynchus spp.), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), viiksimade (Onos mustelus), taimen (Salmo trutta), piikkikampela (Scophthalmus maximus), kilohaili (Sprattus sprattus), harjus (Thymallus thymallus) ja oliivikampela (Paralichtys olivaceus)
Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN-tauti) Koiralohi (Oncorhynchus keta), hopealohi (O. kisutch), kirsikkalohi (O. masou), kirjolohi (O. mykiss), punalohi (O. nerka), kyttyrälohi (O. rhodurus), kuningaslohi (O. tshawytscha) ja lohi (Salmo salar)
Koikarpin herpesvirus (KHV-tauti) Karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio)
Tarttuva lohen anemia (ISA-tauti) Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), lohi (Salmo salar) ja taimen (Salmo trutta)
Marteilioosi-nilviäistauti (Marteilia refringens) Australianosteri (Ostrea angasi), chilenosteri (O.chilensis), osteri (O.edulis), argentiinanosteri (O. puelchana), sinisimpukka (Mytilis edulis) ja välimerensimpukka (M. galloprovincialis)
Bonamioosi-nilviäistauti (Bonamia ostreae) Australianosteri (Ostrea angasi), chilenosteri (O.chilensis), olympiaosteri (O.conchaphila), aasianosteri (O. denselammellosa), osteri (O.edulis) ja argentiinanosteri (O. puelchana)
Äyriäisten valkopilkkutauti (White spot disease) Kaikki Decapoda-lahkoon kuuluvat äyriäiset

Liite 3

Komission päätöksen 2010/221/EU ja komission asetuksen (EU) N:o 1251/2008 mukaiset kalataudit ja maantieteelliset alueet, joiden osalta Suomessa on kansallisia vaatimuksia

Taudin tai taudinaiheuttajan nimi Taudille alttiit lajit (komission asetus (EU) N:o 1251/2008) Alue, jota kansalliset vaatimukset koskevat (komission päätös 2010/221/EU) Peruste (komission päätös 2010/221/EU)
Gyrodactylus salaris -loinen Lohi (Salmo salar), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), nieriä (Salvelinus alpinus), puronieriä (Salvelinus fontinalis), harjus (Thymallus thymallus), harmaanieriä (Salvelinus namaycush) ja taimen (Salmo trutta) ja lisäksi myös kaikki sellaiset kalalähetykset, jotka ovat peräisin vesistöistä, joissa em. kalalajeja esiintyy Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueet Tautivapaus
Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöalueet Puskurivyöhyke
Genoryhmän 5 IPN-virustartunnat (tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) Lohi (Salmo salar), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), puronieriä (Salvelinus fontinalis), taimen (Salmo trutta), tyynenmerenlohet (Oncorhynchus spp.) ja siika (Coregonus lavaretus) Sisävesialue Tautivapaus
Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD-tauti) Salmonidae-heimon kalat Vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liitteen 3 kohdassa 11 mainitut vesistöalueet; Taudin hävittämisohjelma
Karpin kevätviremia (SVC-tauti) Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (Carassius carassius), ruohokarppi (Ctenopharyngodon idellus), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophthalmichthys molitrix), monni (Silurus glanis), suutari (Tinca tinca) ja säyne (Leuciscus idus) Koko maa Tautivapaus

Liite 4

Komission päätöksen 2009/177/EY mukainen alueiden terveysluokitus

Liitteen 2 taudit

Luokka I Taudista vapaa Luokka II Seurantaohjelma Luokka III Ei määritelty Luokka IV Hävittämisohjelma Luokka V Tartunta-alue
Kalataudit
IHN-tauti Koko maa
VHS-tauti Koko maa, paitsi Ahvenanmaan maakunta Ahvenanmaan maakunta
ISA-tauti Koko maa
KHV-tauti Koko maa
Nilviäisten taudit
Marteilioosi Koko maa
Bonamioosi Koko maa
Äyriäisten taudit
Äyriäisten valkopilkkutauti Koko maa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.