143/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 85 §:n 3 momentin ja merenkulun ympäristönsuojelulain 1672/2009) 13 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 85 §:ssä tarkoitetun nimetyn katsastajan ja aluksenmittaajan sekä merenkulun ympäristönsuojelulain 1672/2009) 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetun nimetyn tarkastajan palkkion suuruudesta.

2 §
Nimetyn katsastajan palkkion suuruus aluksen katsastuksesta

Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 48 ja 49 §:ssä tarkoitetusta katsastuksesta maksettavan palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

Bruttovetoisuus Proomu Lastialus Matkustaja-alus
alle 150 105 euroa 125 euroa 205 euroa
150–500 125 euroa 205 euroa 290 euroa
yli 500 165 euroa 265 euroa 370 euroa

Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 51 §:ssä tarkoitetusta vuokraveneen katsastuksesta maksettavan palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

Alle 12 metriä pitkän vuokraveneen katsastus Muun vuokraveneen katsastus
105 euroa 145 euroa
3 §
Nimetyn aluksenmittaajan palkkion suuruus

Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetussa laissa tarkoitetusta aluksenmittauksesta maksettavan palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

Peruspalkkio 182 euroa + 0,54 euroa x aluksen kansainvälisessä mittakirjassa oleva bruttovetoisuus.

Palkkiota suoritetaan aluksenmittauksesta kuitenkin enintään 2730 euroa.

4 §
Nimetyn tarkastajan palkkion suuruus kemikaalisäiliöaluksen tarkastuksesta

Merenkulun ympäristönsuojelulain 4 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesta tarkastuksesta maksettavan palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

Arkipäivinä Arkipäivinä Pyhäpäivinä
klo 06–18 klo 18–06
Sisältäen säiliöiden ja putkistojen pesun valvonta 360 euroa 600 euroa 840 euroa
Ilman säiliöiden ja putkistojen pesun valvonta 180 euroa 300 euroa 420 euroa
5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2013.

  Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.