68/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1293/2011, seuraavasti:

2 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

6) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

7) Suomen Akatemia;

8) Kotimaisten kielten keskus;

9) arkistolaitos;

10) Varastokirjasto;

11) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

12) näkövammaisten kirjasto;

13) Museovirasto;

14) Valtion taidemuseo;

15) Suomenlinnan hoitokunta;

16) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;

17) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus;

18) kuvaohjelmalautakunta;

19) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO;

20) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

21) Veikkaus Oy;

22) Hevosopisto Oy;

23) Suomen Ilmailuopisto Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.