61/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen (13/1994) 3 §, sellaisena kuin sen on asetuksessa 352/2006, seuraavasti:

3 §
Rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevat pyynnöt

Vieraan valtion viranomaisen pyyntö rikosrekisteritietojen luovuttamisesta lain 1 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 24 §:n mukaisesti on tehtävä oikeusministeriölle.

Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle säädetään myös rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (214/2012).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.