59/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (20/2006) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1667/2009, seuraavasti:

15 §
Maantiekuljetusten etuoikeus

Sen estämättä mitä 14 §:ssä säädetään, on hälytysajoneuvolla ja poliisin virkatehtävissä olevalla ajoneuvolla tieliikennelain 39 §:n 1 momentin mukaan oikeus päästä maantielautalle ennen muita ajoneuvoja. Näiden jälkeen etuoikeus ennen muita ajoneuvoja määräytyy seuraavasti:

1) sairasta hoitoon kuljettava tai kuljetettavaksi noutava ajoneuvo;

2) kiireellisellä matkalla olevaa lääkäriä, eläinlääkäriä tai muuta sairaanhoito- tai pelastustehtävissä olevaa henkilöä kuljettava ajoneuvo;

3) aluehallintoviraston luvalla liikkuva eläinkuljetusajoneuvo;

4) luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävä ajoneuvo;

5) kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittava ajoneuvo;

6) L1e- ja L2e-luokan ajoneuvo (mopo).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

  Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitussihteeri
Janne Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.