56/2013

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 89 §:n 5 momentin (18.4.2008/238) ja tämän asetuksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;

2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia;

3) päätöksiä oikeudesta verosopimuksen mukaisiin etuuksiin yksittäistapauksissa; ja

4) verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 50 000 euroa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

2 §

Valtiovarainministeriön asetuksen perusteena olevat sopimusmääräykset:

1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset:

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997 ja 34/1998) 3 artiklan 1 ja 3) kohta ja 10 artiklan 7 kappale,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b 4) kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan 1 e 2) kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset:

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulovarallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 84/1997 ja 31/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta 10 päivänä syyskuuta 2011 verotietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 d) 2) kohta ja taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 c) 1) kohta (SopS 63/2011), joita sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta Curacao ja Sint Maarten autonomisten alueiden välisissä suhteissa,

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta 10 päivänä syyskuuta 2009 verotietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 d) 2) kohta sekä taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen (SopS 65/2011) 1 artiklan 1 c) 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Andorran ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 24 päivänä helmikuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 16/2011) 4 artiklan 1 d) 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 14 päivänä joulukuuta 2009 tehdyn sopimuksen (SopS 42/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Antiguan ja Barbudan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 19 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 61/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien liiton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1997 ja 32/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 13 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 85/1996) 3 artiklan 1 g 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 16 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopsS 120/2007) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 20 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopS 91/2007) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Azerbaidzhanin tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä syyskuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS 94/2006) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Bahaman yhteisön välillä veroasioita koskevista tiedoista 10 päivänä maaliskuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 87/2010) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Bahrainin kuningaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista14 päivänä lokakuuta 2011 tehdyn sopimuksen (SopS 58/2012) 4 artiklan 1 d) ii) kohta,

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Bermudan välillä 16 päivänä huhtikuuta 2009 veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 f) kohta, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 k) 1) kohta ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 g) 2) kohta (SopS /2009),

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1997 ja 33/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallituksen välillä 18 päivänä toukokuuta 2009 veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 e) 2) kohta, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 k) 2) kohta ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 g) 2) kohta (SopS 59/2011),

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä veroasioita koskevista tiedoista 1 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 d) 2) kohta sekä 17 päivänä kesäkuuta 2009 luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 k) 1) kohta ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 g) 2) kohta (SopS 34/2010),

Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 78/1995 ja 4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Georgian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä lokakuuta 2007 tehdyn sopimuksen (SopS 76/2008) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Gibraltarin hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 20 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn sopimuksen (SopS 49/2010) 4 artikla 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Grenadan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 19 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 55/2012) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä 28 päivänä lokakuuta 2008 tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) kohta, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 c) 1) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 h) 1) kohta sekä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 3 artiklan 1 c) 2) kohta (SopS 21/2009 ja 84/2009),

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 58/2010) 3 artiklan 1 i) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1998) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 18/2001) 3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä 28 päivänä lokakuuta 2008 tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) kohta, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 c) 1) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artikla 1 j) 1) kohta sekä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 3 artiklan 1 d) 2) kohta (SopS 78/2009),

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987), jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta [Serbian], Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian ja Montenegron välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopS 2/2007) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 24 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyn sopimuksen SopS 85/2010 3 artiklan 1 g) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 104/2010) 3 artiklan 1 g) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintoalueen hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta 29 päivänä huhtikuuta 2011 tehdyn sopimuksen (SopS 3/2012) 4 artiklan 1 d) (ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Kirgistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 3 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS 14/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta 17 päivänä joulukuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 53/2012) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen (SopS 23/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä 30 päivänä lokakuuta 2007 tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) kohta, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 d) 1) kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artiklan 1 j) 1) kohta sekä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta (SopS 74/2008),

Suomen tasavallan ja Maltan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 30 päivänä lokakuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 82/2001) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS 8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Marshallinsaarten tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 28 päivänä syyskuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 51/2012) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta 1 päivänä joulukuuta 2011 tehdyn sopimuksen (SopS 60/2012) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysvaltojen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä helmikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 65/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Moldovan tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 16 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn sopimuksen (SopS 92/2008) 3 artiklan 1 j 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Monacon ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 23 päivänä kesäkuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 114/2010) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Puolan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn sopimuksen (SopS 21/2010) 3 artiklan 1 j) 1) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen tasavallan ja Romanian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 7/2000) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Saint Lucian hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 19 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 56/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Saint Vincent ja Grenadiinien hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 24 päivänä maaliskuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 54/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja San Marinon tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 12 päivänä tammikuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 60/2010) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Seychellien tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 30 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyn sopimuksen (SopS 85/2012) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn sopimuksen (SopS 115/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä helmikuuta 1999 tehdyn sopimuksen (SopS 28/2000) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Slovenian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 19 päivänä syyskuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS 70/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan 1 i ii) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Tsekin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja 5/1996) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 6 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn sopimuksen (SopS 49/2012) 3 artiklan 1 h) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Turks- ja Caicossaarten hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 14 päivänä joulukuuta 2009 tehdyn sopimuksen (SopS 44/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9 päivänä huhtikuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 10/1999) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä joulukuuta 2007 tehdyn sopimuksen (SopS 84/2008) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vanuatun tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista 13 päivänä lokakuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS 20/2011) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 4 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 110/2002) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn sopimuksen (Sops 112/2002) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.

3) Yleissopimukset:

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (SopS 61/1999) 3 artiklan 1 kohta,

veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3 artiklan 1 d) kohta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita 21 päivänä joulukuuta 2011 annettu valtiovarainministeriön asetus (1485/2011).

    Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Harri Joiniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.