Säädökset alkuperäisinä: 2012

700/2012
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta
699/2012
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015
698/2012
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi
697/2012
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
696/2012
Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta
695/2012
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
694/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
693/2012
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
692/2012
Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta
691/2012
Laki talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
690/2012
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
689/2012
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
688/2012
Biopankkilaki
687/2012
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
686/2012
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
685/2012
Valtioneuvoston asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity 2012-2014 -hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
684/2012
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
683/2012
Laki rikoslain 30 luvun 3 a §:n muuttamisesta
682/2012
Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta
681/2012
Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
680/2012
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
679/2012
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
678/2012
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
677/2012
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
676/2012
Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
675/2012
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta
674/2012
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
673/2012
Laki maksupalvelulain 85 §:n muuttamisesta
672/2012
Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta
671/2012
Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta
670/2012
Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta
669/2012
Laki sähkömarkkinalain 41 §:n muuttamisesta
668/2012
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
667/2012
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
666/2012
Laki viestintämarkkinalain 12 ja 113 §:n muuttamisesta
665/2012
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
664/2012
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 44 §:n muuttamisesta
663/2012
Laki postilain 12 §:n muuttamisesta
662/2012
Laki kilpailulain muuttamisesta
661/2012
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
660/2012
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2013
659/2012
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
658/2012
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
657/2012
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta
656/2012
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 e §:n muuttamisesta
655/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
654/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
653/2012
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
652/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
651/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.