Säädökset alkuperäisinä: 2012

750/2012
Laki arvopaperitileistä
749/2012
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
748/2012
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
747/2012
Sijoituspalvelulaki
746/2012
Arvopaperimarkkinalaki
745/2012
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013
744/2012
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n 40 ja 123 kohdan kumoamisesta
743/2012
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
742/2012
Valtioneuvoston asetus Hondurasin maaseudun sähköistämiseen tarkoitettua korkotukiluottohanketta varten Suomen tasavallan hallituksen, Hondurasin tasavallan hallituksen ja Keski-Amerikan alueellisen kehityspankin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
741/2012
Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
740/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella
739/2012
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
738/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
737/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
736/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
735/2012
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien -juhlarahoista
734/2012
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
733/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön muutosten voimaantulosta
732/2012
Valtioneuvoston asetus eräiden alusturvallisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta
731/2012
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
730/2012
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittauksesta annettujen asetusten kumoamisesta
729/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
728/2012
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
727/2012
Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta
726/2012
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2012 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
725/2012
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
724/2012
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2013 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
723/2012
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
722/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
721/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
720/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta
719/2012
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
718/2012
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
717/2012
Laki siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta
716/2012
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
715/2012
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
714/2012
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
713/2012
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
712/2012
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
711/2012
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
710/2012
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
709/2012
Laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013
708/2012
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
707/2012
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
706/2012
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
705/2012
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
704/2012
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta
703/2012
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
702/2012
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
701/2012
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.