Säädökset alkuperäisinä: 2012

800/2012
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
799/2012
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
798/2012
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
797/2012
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
796/2012
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
795/2012
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta
794/2012
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
793/2012
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
792/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta
791/2012
Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta
790/2012
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta
789/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
788/2012
Laki tuloverolain 73 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
787/2012
Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta
786/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista
785/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta
784/2012
Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki
783/2012
Valtioneuvoston asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
782/2012
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
781/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013
780/2012
Laki kirkkolain 17 luvun muuttamisesta
779/2012
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
778/2012
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
777/2012
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
776/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
775/2012
Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta
774/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta
773/2012
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
772/2012
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
771/2012
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta
770/2012
Laki maksupalvelulain 84 §:n muuttamisesta
769/2012
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
768/2012
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
767/2012
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain muuttamisesta
766/2012
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
765/2012
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
764/2012
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
763/2012
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
762/2012
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
761/2012
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 27 ja 33 §:n muuttamisesta
760/2012
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
759/2012
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
758/2012
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
757/2012
Laki osuuskuntalain 21 a luvun muuttamisesta
756/2012
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
755/2012
Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
754/2012
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
753/2012
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
752/2012
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
751/2012
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.