Säädökset alkuperäisinä: 2012

850/2012
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013  
849/2012
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
848/2012
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
847/2012
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
846/2012
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
845/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
844/2012
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta
843/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
842/2012
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
841/2012
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
840/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
839/2012
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
838/2012
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea
837/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
836/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
835/2012
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
834/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
833/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013
832/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla
831/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
830/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013
829/2012
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
828/2012
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013
827/2012
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
826/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
825/2012
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella
824/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta
823/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
822/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus  maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta
821/2012
Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista
820/2012
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
819/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
818/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista
817/2012
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014
816/2012
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014
815/2012
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2013
814/2012
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2013
813/2012
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
812/2012
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista
811/2012
Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
810/2012
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013–2015 myönnettävistä valtionavustuksista
809/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
808/2012
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
807/2012
Verohallinnon päätös vuonna 2013 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
806/2012
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
805/2012
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
804/2012
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
803/2012
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
802/2012
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
801/2012
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.