Säädökset alkuperäisinä: 2012

900/2012
Laki sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta
899/2012
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
898/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
897/2012
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
896/2012
Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta
895/2012
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
894/2012
Laki ennakkoperintälain 8 luvun kumoamisesta
893/2012
Laki tonnistoverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
892/2012
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
891/2012
Laki polttoainemaksusta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
890/2012
Laki ajoneuvoverolain 50 §:n muuttamisesta
889/2012
Laki autoverolain muuttamisesta
888/2012
Laki verotililain muuttamisesta
887/2012
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
886/2012
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
885/2012
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
884/2012
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
883/2012
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
882/2012
Laki veronkantolain muuttamisesta
881/2012
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta
880/2012
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
879/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
878/2012
Laki tuloverolain 57 ja 122 §:n muuttamisesta
877/2012
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
876/2012
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
875/2012
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
874/2012
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
873/2012
Laki työsopimuslain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
872/2012
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
871/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista
870/2012
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
869/2012
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
868/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
867/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
866/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
865/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
864/2012
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
863/2012
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
862/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
861/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
860/2012
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta
859/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
858/2012
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista
857/2012
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012−2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
856/2012
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
855/2012
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
854/2012
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
853/2012
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
852/2012
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 7 §:n kumoamisesta
851/2012
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.