Säädökset alkuperäisinä: 2012

950/2012
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista
949/2012
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
948/2012
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
947/2012
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
946/2012
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
945/2012
Laki Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
944/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta
943/2012
Laki sosiaalihuoltolain 29 e §:n muuttamisesta
942/2012
Laki työttömyyskassalain 26 §:n muuttamisesta
941/2012
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
940/2012
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
939/2012
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
938/2012
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n 13 kohdan kumoamisesta
937/2012
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
936/2012
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:n muuttamisesta
935/2012
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
934/2012
Laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta
933/2012
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
932/2012
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
931/2012
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
930/2012
Laki nimikirjalain 3 §:n muuttamisesta
929/2012
Laki tuloverolain 92 ja 127 a §:n muuttamisesta
928/2012
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
927/2012
Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n muuttamisesta
926/2012
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
925/2012
Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta
924/2012
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta
923/2012
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 49 §:n muuttamisesta
922/2012
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
921/2012
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
920/2012
Laki työsopimuslain muuttamisesta
919/2012
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
918/2012
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
917/2012
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta
916/2012
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
915/2012
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
914/2012
Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
913/2012
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 b §:n muuttamisesta
912/2012
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
911/2012
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
910/2012
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
909/2012
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
908/2012
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
907/2012
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013
906/2012
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
905/2012
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
904/2012
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
903/2012
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
902/2012
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
901/2012
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.