Säädökset alkuperäisinä: 2012

1000/2012
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
999/2012
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
998/2012
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
997/2012
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
996/2012
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
995/2012
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
994/2012
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
993/2012
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015
992/2012
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015
991/2012
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
990/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
989/2012
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
988/2012
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
987/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
986/2012
Laki väliaikaisesta pankkiverosta
985/2012
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
984/2012
Laki verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta
983/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
982/2012
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
981/2012
Laki terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta
980/2012
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
979/2012
Laki eduskuntaryhmistä
978/2012
Laki ulkomaalaislain 181 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
977/2012
Laki väylämaksulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
976/2012
Laki ilmailulain muuttamisesta
975/2012
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
974/2012
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
973/2012
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
972/2012
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
971/2012
Laki autoverolain muuttamisesta
970/2012
Laki jäteverolain 2 §:n muuttamisesta
969/2012
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
968/2012
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
967/2012
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
966/2012
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
965/2012
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
964/2012
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
963/2012
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta
962/2012
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
961/2012
Laki tullilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
960/2012
Laki Tullin hallinnosta
959/2012
Valtion talousarvio vuodelle 2013
958/2012
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
957/2012
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta
956/2012
Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
955/2012
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
954/2012
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
953/2012
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
952/2012
Laki suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
951/2012
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.