Säädökset alkuperäisinä: 2012

150/2012
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
149/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
148/2012
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
147/2012
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
146/2012
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä
145/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2012
144/2012
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan käytöstä perittävistä lupamaksuista
143/2012
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
142/2012
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
141/2012
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
140/2012
Laki merityöaikalain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
139/2012
Laki merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun muuttamisesta
138/2012
Valtioneuvoston asetus yritystukineuvottelukunnasta
137/2012
Valtiovarainministeriön asetus Jääkiekon MM-kilpailut 2012 juhlarahasta
136/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
135/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
134/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa
133/2012
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
132/2012
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2012
131/2012
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
130/2012
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
129/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
128/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
127/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—28 ja leveysasteen 59°30′N eteläpuolella osa-alueella 29
126/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
125/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta
124/2012
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
123/2012
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
122/2012
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
121/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
120/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
119/2012
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
118/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
117/2012
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
116/2012
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
115/2012
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
114/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
113/2012
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta
112/2012
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
111/2012
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 4 kohdan ja 7 §:n muuttamisesta
110/2012
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä
109/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2012
108/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
107/2012
Valtioneuvoston asetus  työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
106/2012
Valtioneuvoston asetus  eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta  annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
105/2012
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
104/2012
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
103/2012
Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
102/2012
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
101/2012
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.