Säädökset alkuperäisinä: 2012

250/2012
Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta
249/2012
Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta
248/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
247/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
246/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
245/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
244/2012
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta
243/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
242/2012
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
241/2012
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
240/2012
Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
239/2012
Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
238/2012
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 377/2012 tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
237/2012
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
236/2012
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2010-2011 suoritettavista korvauksista
235/2012
Vuoden 2012 lisätalousarvio   
234/2012
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2011 ennakonpalautusten maksamisesta
233/2012
Valtioneuvoston asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa
232/2012
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
231/2012
Laki Mauritiuksen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
230/2012
Laki autoverolain 8 §:n muuttamisesta
229/2012
Laki lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
228/2012
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
227/2012
Laki ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
226/2012
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta
225/2012
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
224/2012
Laki Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
223/2012
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
222/2012
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
221/2012
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
220/2012
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
219/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta
218/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n muuttamisesta
217/2012
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
216/2012
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
215/2012
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
214/2012
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
213/2012
Laki yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
212/2012
Laki yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
211/2012
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista
210/2012
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
209/2012
Verohallinnon päätös Ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
208/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
207/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioista
206/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä pohjoisella Itämerellä
205/2012
Valtiovarainministeriön asetus Armi Ratia ja taideteollisuus -juhlarahasta
204/2012
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
203/2012
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
202/2012
Valtioneuvoston asetus adoptiosta
201/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.