Säädökset alkuperäisinä: 2012

450/2012
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta
449/2012
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
448/2012
Laki tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
447/2012
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
446/2012
Laki maantielain muuttamisesta
445/2012
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
444/2012
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
443/2012
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
442/2012
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
441/2012
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta
440/2012
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta
439/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
438/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
437/2012
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
436/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen sairastuvuuden seurannasta
435/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Grenadan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
434/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Liechtensteinin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
433/2012
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Marshallinsaarten kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
432/2012
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
431/2012
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
430/2012
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
429/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 metsänhoitomaksun perusteesta
428/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
427/2012
Valtioneuvoston asetus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
426/2012
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
425/2012
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
424/2012
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
423/2012
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
422/2012
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
421/2012
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
420/2012
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista
419/2012
Laki Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
418/2012
Laki merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta
417/2012
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
416/2012
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista
415/2012
Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
414/2012
Laki yliopistolain muuttamisesta
413/2012
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta maanhallinnan kehittämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
412/2012
Laki lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
411/2012
Laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
410/2012
Laki ydinenergialain muuttamisesta
409/2012
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnassa
408/2012
Laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
407/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
406/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
405/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
404/2012
Valtioneuvoston päätös Kiikoisten kunnan ja Sastamalan kaupungin yhdistymisestä
403/2012
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
402/2012
Laki Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
401/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.