Säädökset alkuperäisinä: 2012

500/2012
Verohallinnon päätös vuoden 2012 kiinteistöverotuksen päättymisestä
499/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012
498/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
497/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
496/2012
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
495/2012
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
494/2012
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta
493/2012
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
492/2012
Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta
491/2012
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta
490/2012
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
489/2012
Laki tuloverolain muuttamisesta
488/2012
Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta
487/2012
Laki verontilityslain muuttamisesta
486/2012
Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta
485/2012
Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
484/2012
Laki yleisradioverosta
483/2012
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta
482/2012
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta
481/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
480/2012
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
479/2012
Oikeusministeriön päätös puolueen rekisteröintihakemukseen liitettävän luettelokortin kaavasta
478/2012
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
477/2012
Valtiovarainministeriön asetus Pohjolan luonto -juhlarahoista
476/2012
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
475/2012
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
474/2012
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
473/2012
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
472/2012
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
471/2012
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
470/2012
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta
469/2012
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta
468/2012
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
467/2012
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
466/2012
Laki vaaratiedotteesta
465/2012
Verohallinnon työjärjestys
464/2012
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
463/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31
462/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013
461/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013
460/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013
459/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013
458/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kunnissa metsästysvuosina 2012–2015
457/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa metsästysvuosina 2012–2015
456/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Varsinais-Suomen maakunnassa ja eräissä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuosina 2012–2015
455/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2012–2013
454/2012
Valtioneuvoston asetus yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
453/2012
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
452/2012
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
451/2012
Laki työsopimuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.