Säädökset alkuperäisinä: 2012

550/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
549/2012
Valtiovarainministeriön asetus Arvo Ylppö ja lääketiede -juhlarahasta
548/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta
547/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten rokottamisesta bluetongue-tautia vastaan
546/2012
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja –kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
545/2012
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
544/2012
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
543/2012
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
542/2012
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
541/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä
540/2012
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
539/2012
Valtioneuvoston asetus maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta
538/2012
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2013
537/2012
Valtioneuvoston asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta
536/2012
Valtioneuvoston asetus yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
535/2012
Valtioneuvoston asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
534/2012
Valtioneuvoston asetus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
533/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
532/2012
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
531/2012
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
530/2012
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
529/2012
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkapuvusta
528/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
527/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
526/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
525/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
524/2012
Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta
523/2012
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
522/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
521/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
520/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden kuvausten virallisesta tunnistamisesta
519/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
518/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012
517/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
516/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
515/2012
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
514/2012
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista
513/2012
Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
512/2012
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
511/2012
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
510/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013
509/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2012—2013
508/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyn metsästyksen kieltämisestä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013
507/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013
506/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
505/2012
Valtiovarainministeriön asetus yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta
504/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
503/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
502/2012
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
501/2012
Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista rikosseuraamusalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.