Säädökset alkuperäisinä: 2012

600/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
599/2012
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa
598/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan uusista osallistujista päästökauppakaudella 2013—2020
597/2012
Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
596/2012
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta
595/2012
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
594/2012
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
593/2012
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta
592/2012
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta
591/2012
Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020
590/2012
Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013—2020
589/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen muutosten voimaantulosta
588/2012
Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
587/2012
Valtioneuvoston asetus ilmaliikennepalvelun delegoinnista Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
586/2012
Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
585/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
584/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
583/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
582/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
581/2012
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
580/2012
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan muuttamisesta
579/2012
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
578/2012
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
577/2012
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista
576/2012
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
575/2012
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n muuttamisesta
574/2012
Valtioneuvoston asetus  polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
573/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta
572/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n muuttamisesta
571/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
570/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
569/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden lisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen kumoamisesta
568/2012
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
567/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
566/2012
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
565/2012
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 13 §:n muuttamisesta
564/2012
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta lihan ja vuodelta 2011 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2012
563/2012
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
562/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
561/2012
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
560/2012
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
559/2012
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
558/2012
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä
557/2012
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
556/2012
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
555/2012
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
554/2012
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
553/2012
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
552/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2012—2013
551/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.