Säädökset alkuperäisinä: 2012

1050/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yksityisistä lasten päivähoitopalveluista
1049/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1048/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1047/2012
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1046/2012
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 8 ja 9 §:n kumoamisesta
1045/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2013 suoritettavasta määrärahasta
1044/2012
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
1043/2012
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2013 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1042/2012
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1041/2012
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1040/2012
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1039/2012
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1038/2012
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1037/2012
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta
1036/2012
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1035/2012
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1034/2012
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
1033/2012
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
1032/2012
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta
1031/2012
Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1030/2012
Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta
1029/2012
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1028/2012
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1027/2012
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle
1026/2012
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1025/2012
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1024/2012
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
1023/2012
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1022/2012
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta
1021/2012
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta
1020/2012
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
1019/2012
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3—5 luvussa tarkoitetuista esitteistä
1018/2012
Valtioneuvoston asetus rikemaksusta ja seuraamusmaksusta finanssimarkkinoilla
1017/2012
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1016/2012
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1015/2012
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoamisesta
1014/2012
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1013/2012
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle
1012/2012
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta
1011/2012
Laki kirkkolain muuttamisesta
1010/2012
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1009/2012
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1008/2012
Laki kirkkolain muuttamisesta
1007/2012
Laki asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1006/2012
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1005/2012
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1004/2012
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1003/2012
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1002/2012
Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta
1001/2012
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.