1088/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 554/2008, ja

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 424/2011, uusi 9 momentti seuraavasti:

16 §
Opetusvälineitä ja –menetelmiä sekä oppitunnin kestoa koskevat vaatimukset

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen 4 §:ssä tarkoitetussa ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän on täytettävä ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajo-neuvoyhdistelmän vaatimukset. Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa ei kuitenkaan vaadita erillisiä hallintalaitteita opettajaa varten, jos oppilaalla on kyseisen ajo-neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. Edellytyksenä simulaattorin käytölle perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa on, että se on hyväksytty käytettäväksi ryhmän 2 ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa.


21 §
Siirtymäsäännökset

Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008 tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10 päivää syyskuuta 2009, osoituksena ensimmäisen jatkokoulutuksen suorittamisesta hyväksytään myös todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän kokeen suorittamisesta. Todistuksen voimassaoloon sovelletaan, mitä 3 momentissa säädetään ensimmäisen jatkokoulutustodistuksen voimassaolosta.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013

  Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.