1059/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa 908/2012 nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

2 §
Otteet ja todistukset

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §
Eräluovutukset vanhasta KTJ -kannasta

Eräluovutuksina vanhasta KTJ -kannasta luovutettavista tiedoista peritään valtiolle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

5 §
Muut suoritteet ja käyttöoikeuden luovutukset

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaatio hinnoittelee erikseen massaluonteisen kiinteistötietojen ja kiinteistöjen rajatietojen ja niihin liittyvän käyttöoikeuden luovutuksen taikka muun kuin 2 §:ssä, 3 §:ssä tai 4 §:ssä tarkoitetun suoritteen ja käyttöoikeuden luovutuksen ottaen huomioon, mitä valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa joulukuun loppuun 2014.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

Maksutaulukko kiinteistötietojärjestelmän suoritteista

1.1.2013-31.12.2014

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat luettelot, otteet ja todistukset

euroa
Kiinteistörekisterin ote, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettava yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 18,00
Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00
Rekisteriyksikön karttaote 18,00
Lainhuutotodistus 18,00
Rasitustodistus 18,00
Vuokraoikeustodistus 18,00

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

1. Tiedot vanhasta KTJ -kannasta

euroa
Lainhuutotodistus 5,00
Lainhuutorekisteriote 3,00
Rasitustodistus 5,00
Kiinnitysrekisteriote 3,00
Kiinteistörekisteriote 5,00
Määräalatuloste 5,00
Todistus vuokraoikeudesta 5,00
Kiinteistötietojen selaus 0,70
Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70
Haku tilan nimellä 0,40
Haku lähiosoitteella 0,50
Haku henkilötunnuksella 0,50

2.Tulostepalvelu

pdf -tuloste euroa / laskutusperuste
 Lainhuutotodistus 5,00 / rekisteriyksikkö
 Rasitustodistus 5,00 / rekisteriyksikkö
 Vuokraoikeustodistus 5,00 / rekisteriyksikkö
 Yhteystiedot 2,00 / rekisteriyksikkö
 Kiinteistörekisteriote 5,00 / rekisteriyksikkö
 Määräalan kiinteistörekisteriote 5,00 / rekisteriyksikkö
 Kiinteistörekisterin karttaote 5,00 / rekisteriyksikkö
 Muodostumisketju eteenpäin 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
 Muodostumisketju taaksepäin 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
 Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
 Voimassaolevat muodostuneet 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
 Muodostajaselvitys 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan

3. Kyselypalvelu

3.1. Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän  kirjaamisosasta, REST euroa / laskutusperuste
 perustiedot (rekisteriyksikön, määräalan, laitoksen) 0,10 / rekisteriyksikkö
 lainhuutotiedot 3,00 / rekisteriyksikkö
 rasitustiedot 3,00 / rekisteriyksikkö
 vuokraoikeustiedot 3,00 / rekisteriyksikkö
 yhteystiedot (rekisteriyksikön tai määräalan omistajan tai vuokra-oikeuden haltijan) 1,60 / rekisteriyksikkö
 rekisteriyksikön haku hakuehdoin 0,10 / haku
 määräalan haku hakuehdoin 0,10 / haku
 laitoksen haku hakuehdoin 0,10 / haku
ylläpito 10,00 / käyttäjätunnus / kuukausi
3.2. Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosasta, wfs euroa / laskutusperuste
 kiinteistörajojen sijaintitiedot 0,10 / haku
 palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot 0,10 / haku
 rekisteriyksikön tietoja 0,10 / rekisteriyksikkö
 palstan tietoja 0,10 / rekisteriyksikkö
ylläpitomaksu 120,00/ käyttäjätunnus / vuosi

4. Eräluovutukset vanhasta KTJ -kannasta

euroa / laskutusperuste
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatiedot 1,28 / kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatietojen päivitys 0,26 / kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetiedot 1,61 / kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetietojen päivitys 0,35 / kiinteistö
Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta 2,14 / kiinteistö
Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta, päivitys 0,44 / kiinteistö
Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot 1,28 / kiinteistö
Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, päivitys 0,26 / kiinteistö
Kiinteistörekisterin tiedot 2,14 / kiinteistö
Kiinteistörekisterin yksittäiset tiedot 0,40 / tieto
Kiinteistörekisterin päivitystiedot 0,44 / kiinteistö

Päivityksestä peritään kuitenkin vuosittain enintään 15 prosenttia rekisteriaineiston uushankintahinnasta. Päivityshintaa voidaan soveltaa, jos tietojen hankinnasta tai edellisestä päivityksestä on kulunut enintään kaksi vuotta.

Lisäksi peritään aiheutuneet tietojenkäsittelykulut.

Yksikköhinnoista annetaan alennusta rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella seuraavasti:

Rekisteriyksiköiden lukumäärä Alennus alarajalla % Alennus alarajan ylittävältä osalta %
1000-9999 0,0 20,0
10000-99999 18,0 40,0
100000 tai yli 37,8 60,0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.