1044/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään autoverolain (1482/1994) 50 §:n 3 momentin, ajoneuvoverolain (1281/2003) 61 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 31 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä lykkäystä verojen, maksujen tai vastaavanlaisten suoritusten maksamiselle sen mukaan kuin erikseen säädetään.

2 §
Lykkäykselle asetettava vakuus

Lykkäys myönnetään ehdolla, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan hyväksyttävä vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin myöntää vakuutta vaatimatta maksettavan määrän vähäisyyden, lykkäysajan lyhyyden tai muun erityisen syyn vuoksi.

3 §
Korko

Verolle, maksulle tai vastaavanlaiselle suoritukselle, jonka maksamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa, joka lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 4 §:ssä viivekorosta säädetään. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan lykkäykseen, joka myönnetään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin niin, että lykkäyskorko lasketaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen valtiovarainministeriön päätöksessä määrätyllä tavalla.

Lykkäyskorko lasketaan tämän asetuksen mukaisesti myös ennen asetuksen voimaantuloa myönnetylle lykkäykselle asetuksen voimaantulopäivästä lukien.

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myös lykkäykseen, joka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja johon muutoin soveltuvat aikaisemmin voimassa olleet sellaiset säännökset, joilla valtiovarainministeriölle on annettu valtuus määrätä lykkäyksen ehdoista.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden verojen lykkäyksen ehdoista annettu valtiovarainministeriön asetus (1285/2003).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Ylitarkastaja
Timo Annala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.