1037/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1108/2009) 2 §:n 1 momentti ja 10 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 605/2012, seuraavasti:

2 §
Organisaatio

Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta, täytäntöönpanoyksikkö, koulutuskeskus ja terveydenhuoltoyksikkö.


10 §
Henkilöstö

Virkojen siirtämisestä ja muuttamisesta rikosseuraamusalueiden välillä sekä täytäntöönpanoyksikön, terveydenhuoltoyksikön, koulutuskeskuksen ja rikosseuraamusalueiden välillä päättää pääjohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty keskushallintoyksikön virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.