1034/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 13 § ja

muutetaan 11 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 550/1983, seuraavasti:

11 §

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 d §:n 1 momentissa tarkoitetun kunnan monijäsenisen toimielimen tulee lasten päivähoidosta annetun lain 28 §:n 1 momentissa säädetyn, päivähoidon harjoittamista koskevan ilmoituksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista päivähoidon harjoittajista on 1 momentissa tarkoitetun monijäsenisen toimielimen pidettävä luetteloa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Opetusneuvos
Jari Rajanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.