953/2012

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (622/2012) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Sen 5 luvun 4 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 7 § ja 10 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2013.

Lain 3 luvun 4 §:n 1 momenttia ja 5 §:ää sekä 4 luvun 7 §:ää sovelletaan niiden kustannusten korvaamiseen, jotka syntyvät 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen. Lain 5 luvun 4 §:ää, 5 §:n 2 ja 3 momenttia, 7 §:ää ja 10 §:n 3 momenttia sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka syntyvät 1 päivänä helmikuuta 2013 tai sen jälkeen. Voimaantulosäännöksen 6 momenttia sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2012.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 171/2012
StVM 23/2012
EV 139/2012

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.