819/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1213/2007) liitteet 1 ja 2, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1354/2011, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2012 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2012 toimitettavassa vastuunjaossa.

  Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Harri Isokorpi

STMa merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista    

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.