811/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (1071/1994) 11 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 2 momentti asetuksessa 1997/1157, sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

11 §

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavia öljytuotteita voivat olla nestekaasu, lentobensiini, moottoribensiini ja teollisuusbensiini sekä bensiinin valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet, lentopetroli, dieselöljy sekä kevyt ja raskas polttoöljy sekä niiden valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet. Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavasta öljytuotemäärästä saa enintään 35 prosenttia olla raskasta polttoöljyä. Keskitisleiden osuuden on oltava vähintään 20 prosenttia ja bensiinituotteiden ja -valmisteiden osuuden vähintään 10 prosenttia ja enintään 40 prosenttia.


12 §
Öljytuotteen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää öljytuotteen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa seuraavasti:

1) raskaan polttoöljyn varastointivelvoite voidaan korvata varastoimalla muuta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa öljytuotetta;

2) kevyen polttoöljyn tai dieselöljyn varastointivelvoitteesta voidaan korvata 50 prosenttia varastoimalla raskasta polttoöljyä tai moottoribensiiniä;

3) moottoribensiinin varastointivelvoitteesta 50 prosenttia voidaan korvata varastoimalla kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä.

Korvattaessa velvoite varastoimalla muita polttoaineita tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan tuotteiden massan perusteella.

12 a §
Raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojan velvoitteen siirtäminen

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta myöntää raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojalle luvan siirtää varastointivelvoitteensa kokonaan tai osittain:

1) yhdelle tai useammalle Euroopan unionin jäsenvaltion keskusvarastointiyksikölle edellyttäen, että kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää, on saatu etukäteen lupa kyseisiin siirtoihin;

2) Euroopan unionin alueella sijaitseville talouden toimijoille edellyttäen, että kyseiseen siirtoon on saatu etukäteen lupa kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää; tai

3) talouden toimijoille Suomessa.

Varastointivelvoitteen siirrosta on tehtävä velvoitteen siirtäjän ja siirron vastaanottajan välinen sopimus. Tällaisen sopimuksen nojalla siirron vastaanottaja vastaa korvausta vastaan sopimuksessa yksilöidyn raakaöljy- tai öljytuote-erän hankinnasta, omistuksesta ja varastoinnista tai velvoitteen siirtäjän omistaman sopimuksessa määritellyn raakaöljy- tai öljytuote-erän varastoinnista. Velvoitteen siirtäjällä tulee olla oikeus saada tarvittaessa sopimuksen kohteena oleva raakaöljy- tai öljytuote-erä käyttöönsä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

neuvoston direktiivi 2009/119/EY (32009L0119);EYVL N:o L 265, 9.10.2009, s. 9

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.